فوجی فیلم فردا پرینتر Instax SP-2 را شناساندن می بطی ء

اگر شما اندوه در زمینه عکاسی و چاپ تصاویر به دنبال وسایلی هستید که قابل محموله بوده و کارایی لازم را هم داشته باشند، در این صورت احتمالا Instax SP-1 کمپانی فوجی فیلم ممکن است یک گزینه بسیار مناسب برای شما باشد. البته کیفیتی که تصاویر طبع شده با این محصول نمایش می بطی ء در […]