کلانتری: بالاخره بین برق و آلودگی باید یکی را انتخاب کرد

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت فضا زیست ملک در خصوص مازوت سوزی در نیروگاه های کشور اظهار کرد: با توجه به سقوط سرگین داخل نیروگاه ها، چندی از نیروگاه ها مجبور هستند برای تولید صاعقه مازوت بسوزانند و در غیر این صورت ممکن است برق قطع شود.

وی افزود: استفاده سرگین خانگی در ایران برابر نظر وزیر نفت امسال ۱۵ درصد تکثیر داشته است و از این رو نیروگاه ها با سقوط گاز مواجه هستند و به قطع کافی به آن ها گاز نمی رسد.

مهتر اداره حفاظت محیط زیست تصریح کرد: حدود ۵ هزار مگاوات صاعقه در کشور با مازوت تولید می شود و بوسیله این دلیل، برخی از نیروگاه هایی که با شهرها بور دارند، همچنان مازوت می سوزانند.

کلانتری افزود: با توجه به این مسائل و مشکلات، بالاخره باید میان صاعقه و آلایندگی یکی را انتخاب کرد.

وی درون پاسخ به این پرسیدن که میان مدیریت تامین برق و آلایندگی در شرایط مازوت سوزی کدام را انتخاب می کنید، گفت: برای من هوای تندرست از همگی چیز بنیادی خیس است. معاون مهتر جمهوری: دو زمانه جدی صاعقه بهتر از مازوت سوزاندن است | کرونا مقصر آلودگی هواست