بازنشستگان درون سال ۱۴۰۰ چقدر حقوق می گیرند؟ | آخرین وضعیت متناسب سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی اصغر بیات رئیس کانون ممتاز بازنشستگان تأمین اجتماعی درباره آخرین شرایط اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: با وجود اینکه کلیات بودجه ۱۴۰۰ رد شد، ولی از مهتر اداره دستور کار و بودجه این قول را گرفتیم که مجدد ۹۰ هزاره میلیارد تومانی را که در لایحه سابق برای سازمان تأمین اجتماعی تو نظر پژمان بودند، در لایحه جدید قرار دهند.

وی با تأکید کنار اینکه این ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت رگه دیون و بدهی اقبال به موسسه تأمین مدنی است، گفت: با این مبلغ هم پایه سازی حقوق برای سال ۱۴۰۰ تداوم علنی می کند، جلسات مختلفی با نمایندگان مجلس، کمیسیون امتزاج داشتیم و اعلام کردیم که با اجرای مساوی سازی حقوق بازنشستگان کشوری درون سال جاری طی دو مرحله، تبعیض یدکی بین بازنشستگان کشوری و لشکری با تأمین اجتماعی ایجاد شد.

بیات تصریح کرد: حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و سپاهی درون اسفند ۹۸ داخل یک سطح بود، ولی تو حال حاضر مقیاس حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی خیلی بیشتر شده است و این ناعدالتی میان بازنشستگان است، جز بازنشستگان تأمین مدنی برای این مرزوبوم شکنجه نکشیده اند که این معیار تبعیض حیات دارد؟

رئیس کانون ممتاز بازنشستگان تأمین اجتماعی افزود: قضا و قدر از منابع بودجه اشتراکی حقوق بازنشستگان تأمین مدنی را همسان سازی کرد و باید بازنشستگان تأمین اجتماعی را تیمار ببیند.

بیات گفت: داخل حال حاضر ۶۵ درصد بازنشستگان تأمین مدنی حداقل بگیر هستند که با اجرای زیبنده سازی و اعمال ضریب سالانه، بازنشسته حداقل بگیر تأمین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و با ۳۵ سال سابقه، ۳ میلیون تومان دریافت می کند. قول نمایندگان مجلس به بازنشستگان؛ سال ۱۴۰۰ مستوی سازی ادا می شود

وی با رمز به اینکه درون مدل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگان کشوری ۴۰ درصد پشت هستیم، امتداد داد: درون جلساتی که با رئیس راه اندازی دستور کار و بودجه داشتیم پذیرفتند که تبعیض زیادی میان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری وجود دارد و صبر شد برای اجرای متناسب سازی مدلی طراحی کنیم و بودجه ای را که برای اجرای آن نمونه نیاز است، به سازمان برنامه و بودجه اطلاع دادن کنیم، این که دولت حیات این تبعیض را پذیرفته و متعاقب رفع آن است، برای ما اهمیت دارد.

بیات با بیان اینکه موافق برنامه ششم توسعه بخت مکلف شده که تا عاقبت این برنامه بدهی خویشتن را به موسسه تأمین اجتماعی بوسیله طور طولانی صیقلی کند، گفت: این پیوستگی نیفتاده است و ۳۰۰ هزاره میلیارد تومان بدهی نصیب و قسمت به سازمان تأمین مدنی و ۴۲ هزار میلیارد تومان بدهی جاری دولت به این اداره است، فراغت بود ۲۶ تعهدی که به گردن موسسه تأمین اجتماعی محذوف است رفع شود تا این مسکوک بدهی برای دولت ایجاد نشود که این ائتلاف اندوه نیفتاده است.

رئیس محفل عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: اگر در لایحه جدید ۹۰ هزار میلیارد تومان برای موسسه تأمین مدنی در نظر خمود و در سال ۱۴۰۰ صیقلی شود، شکاف حقوقی بین بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی کاهش می یابد و تو این صورت نزدیک بوسیله بازنشستگان کشوری و لشکری می شویم.

وی خاطرنشان کرد: میزان حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تأمین مدنی براساس اجرت کارگران داخل همان سال هویدا می شود و اگر همکاران در شورای برجسته فقره رقم عطیه را بخاطر کارگران رقم معقولی گلچین کنند، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تأمین اجتماعی هم همان رقم خواهد شد و با اجرای متناسب سازی غم دریافتی مناسبی درون سال ۱۴۰۰ خواهند داشت.

بیات گفت: همچنین موافق ماده ۹۶ عادت تأمین اجتماعی مقیاس حقوق سایر سطوح هم براساس ارج پف شمارش می شود، اگر سازمان تأمین مدنی پیشنهادات خویشتن را درباره حقوق بازنشستگان سایر سطوح اعلام یواش و هیأت وزیران هم بپذیرند با اجرای شایان سازی می توان به دریافتی بازنشستگان تو سال آینده امیدوار وجود.