چرا سگ ها زبان بدن ما را می فهمند؟

تعداد معدودی از اسرار علمی را می استعداد بوسیله کمک تقریبا ۴۰۰ توله سگ خویش داشتنی حل کرد؛ اما بررسی ای جدید فوق العاده ستوده است. به گزارش ساینس، پژوهشگران نشان دادند که به رویت می رسد اقتدار سگ ها در دریافتن اشاره انسان (خصوصیت نادری در دودمان جانوران و کلید هوش مدنی) در DNA آن ها مستور باشد. هیدی پارکر، ژنتیک دان پروژه ژنوم سگ مؤسسه ی ملی سلامت می گوید:کاربرد از توله سگ ها برای پاسخ بوسیله این پرسش روشی عالی است. قبل از اینکه دانشمندان ژن هایی را جست وجو کنند که امکان پذیر است سگ ها را به یاران وفادار ما تغییر کرده باشد، باید تامین شوند که این طور رفتاری از فاتحه تو سگ ها وجود دارد. احساس می کنم این مطالعه آن را مدال می دهد.

دانشمندان بیشتر از دو دهه است که می دانند سگ ها منطق دنبال چیز پهن ی حرکتی مرموز را بیدار می شوند: وقتی بوسیله جانب چیزی اشاره می کنیم، از آن ها می خواهیم به آن نگاه کنند. این بصیرت که حتی درون نزدیک ترین خویشاوندان ما، یعنی شامپانزه ها نیز دیده نمی شود، به سگ ها معاون می کند تا با ما تماس معتمد کنند. باوجوداین، روبرو نبوده است که آیا سگ ها این اقتدار را ازطریق خلط با انسان به دست می آورند خواه در ژن های آن ها گوهر دارد. رواق مک لین، از دانشگاه آریزونا می گوید: «این تکه ای از پازل است که شواهدی برایش نداریم.»

اگر هوش اجتماعی ژنتیکی باشد، سگ ها باید این فردی را داخل سنین بسیار ناچیز نشان دهند و نباید به یادگیری نیازی باشد. این حقیقتی است که مک لین و همکارانش مدال دادند. دانشمندان با کارمند در آمریکا به شهرت Canine Companions for Independence شریک کردند. این دایره سگ ها را بخاطر کمک به افرادی تربیت می بطی ء که دچار اختلال استرس پس از سانحه و ناتوانی های جسمانی هستند. این قسمت قسمت کردن به پژوهشگران ۳۷۵ توله نژادهای لابرادور و گلدن رتریور را سپرده دادند. سن سگ ها هشت هفته بود. آن ها فقط به وزن ای بزرگ بودند که بتوانند داخل این آزمایش ها شرکت کنند و بوسیله اندازه ای جوان بودند که تعامل بسیار کمی را با انسان ها امتحان کرده بودند.

البته اوضاع آن نعوظ خوشایند پیش نرفت. مک لین می گوید کارکردن با توله ها بسیار شبیه فرمان با کودکان کم سن و سال است و آن ها همه چیز را می جوند و همه ی ابزار شما را کثیف می کنند.

پژوهشگران توله ها را در سه آزمایش استراحت دادند. نخست آزمایش رمز کلاسیک انجام شد. آن ها سگ های جوان را میان دو فنجان برعکس راحتی دارند (یکی از آن ها حاوی غذا بود) و به فنجان دربرگیرنده غذا اشاره می کردند. حیوانات در بیش از دوسوم مواقع این حرکت را حس می کردند که به عملکرد سگ های کبیر نزدیک است. بااین حال به گفته ی مک لین، عملکرد آن ها با اعاده بهتر نشد که نشان می دهد آن ها این رفتار را نمی آموختند.

در آزمایش دوم، پژوهشگری کمی آن طرف تر می ایستاد و مانند افراد دارای سگ که با سگشان گفتگو می کنند، سگ را خطاب فراغت می رحم. حیوانات به طورمتوسط ۶ وقت بوسیله بی نظیر خیره می شدند. این تماس چشمی درون میان پستانداران (ازجمله اجداد سگ ها، یعنی گرگ های خاکستری) نادر و زمینه مهمی بخاطر تعامل مدنی با انسان ها است.

پژوهشگران در آزمایش نهایی، به توله سگ ها آموختند تا غذا را در ظرفی پلاستیکی پیدا کنند و سپس آن را با درپوشی پوشاندند. برضد سگ های بالغ که معمولا پس از چند دم استرداد می شوند و به انسان ها بخاطر دستیار نگاه می کنند، توله سگ ها به ندرت برای کمک به انسان همراه خویشتن خیره می شدند. مک لین می گوید:به نظر می رسد توله سگ ها به دریافت اطلاعات از انسان ها احساساتی باشند، همان طورکه آزمایش های دیگر نشان می دهد؛ ولی امکان پذیر است هنوز ندانند که می توانند از ما معاون بخواهند.مقاله های مرتبط:تئوری جدیدی درمورد عامل آغاز اهلی شدن سگ هاگرگ های بالغ هم متشابه سگ ها به انسان وابسته می شوند

برای تأیید این مسئله که رفتارهای چیره توله ها ژنتیکی بود، پژوهشگران شجره روزنامه های آن ها را تجزیه و تجرید کردند تا ارتباط ی قرابت هریک از این سگ ها با دیگران را فاحش کنند. آن ها سپس این وابستگی را با عملکرد سگ ها در آزمایش ها مقایسه کردند. پژوهشگران درون مقاله ی پیش طبع خویشتن نوشتند تقریبا ۴۳ درصد از تنوع موجود تو عملکرد ناشی از ژنتیک بود. مک لین می گوید این با وراثت پذیری صفات شناختی مثل بهره هوشی تو مردم ها قرین است. نوآ اسنایدرﻣﮏ ﮐﻠﺮ، زیست شناس دانشگاه ایالتی آریزونا، با این موضوع طبق است و می گوید:وراثت پذیری که داخل معاینه به دست آمده است، واقعا برای صفات پیچیده ای شبیه رفتار مغز بالایی است. یافته ها نشان می دهد افرادی که در گذشته ازنظر این توانایی ها سگ ها را شدیدا انتخاب کرده اند، سطر را برای تبدیل شدن سگ ها به خوانندگان ذهن انسان متصل کرده اند.

پارکر دوست دارد وارسی روی نژادهای دیگر سگ اعاده شود. او می گوید هوش اجتماعی سگی احتمالا در صدها ژن گسترده شده است و این فقره شناسایی توالی های دقیق DNA را بغرنج می یواش که روی این صفت اثرگذارند. درمقابل، مک لین می گوید برای این چالش آماده شده است. گروه او قبلا وارسی ی ارتباط داخل سطح ژنومی را آغاز کرده است که DNA سگ ها را بوسیله تعاقب واریانت های مرتبط با این مهارت های اجتماعی جست وجو می بطی ء. وی می گوید آنچه او در سگ ها برملا کند، احتمالا برای رفتارهای مبهم در جانوران دیگر و انسان ها نیز خلوص می کند.بیشتر بخوانید:گرامیداشت روز جهانی عدد اثر داخل ماشین حساب گوگلصورت گربه ها ممکن است زیبا باشد؛ اما می تواند درد آن ها را پنهان کندگوگل به پیگیری کاربران داخل حالت وب دایره وار ناشناس مرورگر کروم قاضی شداپل کارمند سابق خود را به ربایش اسرار تجاری «پروژه ایکس» متهم کردواقعیت های ترسناک زمین؛ ۱۶ مکانی که بهتر است از دیدن آن ها کف نفس کنید