یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه تهی بوسیله سازمان امور مالیاتی معرفی شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، محمد اسلامی امروز  درون جریان تشریفات آغاز عملیات ساخت ۱۳۰ هزار واحد خانه و نصیب برداری از ۳۰ هزار واحد ساختمان محرومان توسط ستاد اجرایی فرمان معصوم (ره)، افزود: رونق مسکن موجب رونق تولید، توسعه اشتغال، رفاه و منزلت اجتماعی و افزایش سطح کیفی زندگی خانواده ها خواهد حیات بوسیله همین دلیل همگی فکر، برنامه و مشیت ما این است که با رونق ساختمانی بتوانیم مقاومت تولید را پایه گذاری کنیم.

وی، خبر کانون تقاضا، جامعه هدف و اقدام آگاهانه بخاطر ساخت ساختمانی را از جمله سیاست های دولت برشمرد و گفت: در بار نسخت طرح مسکن ملی ۴۳۶ هزار نفر و در وعده دوم ۱۱۰ هزار نفر ثبت معروفیت کرده و واجد شرایط تشخیص داده شدند و ما طرح ملی بناء را برای این جامعه کمال مطلوب آغاز کردیم.

وزیر سیاق و شهرسازی بیان داشت: نکته مهم دیگر داخل طرح ملی بناء این است که بتوانیم زمین مرغوب شهری داشته باشیم که در این خصوص اقداماتی ایفا شده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار پروژه در سطح کشور برای بناء درود شده است، افزود: این پروژه ها، طرح هایی هستند که از سوی خود مردم برای تاسیس خانه، جماعت سازی و همچنین شریک با مقدر شدن مخصوص اجرایی می شود.

اسلامی گفت: بخاطر رونق خانه تو قلمرو آیین مجله هایی اصلاح و همچنین قوانینی در هیات دولت مصوب شده که امیدواریم موجب رونق ساخت مسکن درون کشور شود.

وزیر گونه و شهرسازی ادامه عدل: در مذاکره مسکن ملی، ستاد اجرایی امر امام (ره) یک چهارم پروژه ها را تقبل کرده که حرکت بسیار ارزشمندی است، همچنین متجاوز از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تفاهم روزنامه به عزیمت ساخت خانه بخاطر دستگاه های مختلف از جمله فرهنگیان، شاغلان، بازنشستگان و غیره امضا کردیم که ترجیح با افراد فاقد مسکن است.

وی بیان کرد: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تهی را به سازمان امور مالیاتی شناساندن کرده ایم و از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ همه ایرانیانی که دارای سرزمین هستند، باید در سامانه ملی املاک ثبت اشتهار کنند.

اسلامی افزود: افرادی که ساختمانی تهی یا مجتمع مسکونی خالی دارند می توانند آن را داخل طرح ملی مسکن ارائه کنند و ما زمین خالی برای پیدایش وساز مجدد در اختیارشان صبر می دهیم.

تو این مراسم «محمد هوشیار» رییس ستاد اجرایی فرمان محضر امام (ره) و «علی نیکزاد» نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.